disertacija
Glikozilacija plazmatskih proteina u dijabetesu uzrokovanom mutacijama gena HNF1A

Tamara Pavić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek