disertacija
Površinski pojačano Ramanovo raspršenje: od koloidne otopine do stabilnog supstrata

Lara Mikac (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek