disertacija
Aromatizacija različito supstituiranih derivata 3,4-dihidropirimidinona

Danijela Lesjak Kolarović (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek