disertacija
Interakcije metalnih iona s konjugatima ciklamskih derivata citozina praćene spektrometrijom masa

Valentina Ključarić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek