Rad dostupan nakon 2019-06-08
disertacija
Utjecaj izoformi gena p73 na metiliranja DNA u stanicama raka

Neven Tučkar (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek