disertacija
Otkrivanje i važnost retrovirusne reverzne transkriptaze u staničnim kulturama

Leonida Kutle (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek