Rad nije dostupan
disertacija
Utjecaj ekoloških čimbenika na genetičku varijabilnost poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl, Oleaceae)

Martina Temunović (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek
Podaci o radu
NaslovUtjecaj ekoloških čimbenika na genetičku varijabilnost poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl, Oleaceae)
AutorMartina Temunović
Voditelj/MentorJozo Franjić (mentor)
Zlatko Liber (sumentor)
Sažetak rada
Ciljevi ove disertacije bili su utvrditi genetičku varijabilnost populacija poljskog jasena u različitim staništima na području Hrvatske i Europe, istražiti utjecaj ekoloških čimbenika i klimatskih promjena na unutarvrsnu genetičku varijabilnost, te istražiti razinu i mehanizme hibridizacije s običnim jasenom. U mediteranskoj regiji Hrvatske utvrđena je značajno niža unutarpopulacijska genetička raznolikost i veća međupopulacijska divergencija u odnosu na kontinentalnu regiju. Nadalje, varijabilnost okoliša značajno je korelirana s genetičkom varijabilnošću. Rezultati ukazuju da heterogeni okoliš potiče ekološko i genetičko odvajanje populacija, da istraživane populacije u Hrvatskoj potencijalno predstavljaju dva ekotipa (kontinentalni i mediteranski), te potvrđuju važnu ulogu ekoloških čimbenika u oblikovanju genetičke varijabilnosti. U Europi je utvrđen gradijent genetičke varijabilnosti koja značajno opada u dva smjera: od zapada prema istoku, te od sjevera prema jugu. Predviđene klimatske promjene ukazuju na mogućnost pomicanja rasprostranjenosti poljskog jasena i njegovih hibrida prema višim geografskim širinama, kao i na negativan utjecaj na ukupnu razinu genetičke varijabilnosti i adaptivni potencijal vrste. Buduća utočišta tijekom klimatskih promjena za poljski jasen predviđena su u sjevernom dijelu današnjeg areala. Naime, u ovim područjima nalaze se populacije s najvišom genetičkom varijabilnošću, a stanište će i u budućnosti ostati povoljno. Stvaranje hibridnih populacija između poljskog i običnog jasena omogućeno je na područjima gdje im se ekološke niše preklapaju, dok mraz te ljetne temperature i oborine ograničavaju stvaranje hibridnih zona.
Ključne riječiFraxinus angustifolia genetička varijabilnost heterogenost okoliša modeli ekološke niše klimatske promjene hibridne zone
Naslov na drugom jeziku (engleski)Factors on genetic variation of Fraxinus angustifolia Vahl (Oleaceae)
Povjerenstvo za obranuToni Nikolić (član povjerenstva)
Sven Jelaska (član povjerenstva)
Zlatko Šatović (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Ustrojstvena jedinica niže razineBiološki odsjek
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaPRIRODNE ZNANOSTI
Biologija
UDK57
PRIRODNE ZNANOSTI
Biološke znanosti. Fizička antropologija. Bioraznolikost
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski doktorski
Naziv studijskog programaBiologija
Akademski / stručni nazivdoktor/doktorica znanosti, područje prirodnih znanosti, polje biologija
Kratica akademskog / stručnog nazivadr.sc.
Vrsta radadisertacija
Jezik hrvatski
Datum obrane2013
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Aims of this dissertation were to determine genetic variation of narrow-leaved ash populations across divergent habitats in Croatia and Europe, to explore the influence of ecological factors and climate changes on genetic variation, and to examine the degree and mechanisms of hybridization with common ash. In Croatia, significantly lower genetic diversity and higher differentiation was revealed in the Mediterranean region when compared to the Continental region. In addition, genetic variation was significantly correlated with the environmental variation. Results suggest that environmental heterogeneity may promote genetic and ecological divergence of populations, that known populations in Croatia may represent two divergent ecotypes and confirm an important role of ecological factors in shaping genetic variation. A bidirectional cline of genetic diversity was revealed across Europe: it was declining significantly from West to East and from North to South. Climate warming may enable northwards expansion of F. angustifolia and its hybrids. Consequently, ongoing climate changes may negatively affect the overall genetic diversity and possibly adaptive potential of this species. Results indicate that refugia from climate change are potentially located in the northerly parts of the current distribution, where core high-diversity populations occur and suitable habitat is predicted to remain stable under future climate. Hybrid populations between F. angustifolia and F. excelsior are mostly found in areas where the niches of the two species are predicted to overlap. Number of days of frost in January, summer precipitation and summer temperature can potentially limit the extent of hybrids.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)Fraxinus angustifolia genetic variation environmental heterogeneity ecological niche modelling climate change hybrid zones
Verzijaobranjena verzija
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad nije dostupan
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:859402
PohranioPalma Dizdarević