Rad nije dostupan
disertacija
Molekularni mehanizmi prijenosa i biološki učinci fenolnih derivata u vrsti Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

Ivana Šola (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek