disertacija
Genske, imunohistokemijske i morfološke značajke podgrupa difuznog B-velikostaničnog limfoma

Željka Škunca (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek