Rad nije dostupan
disertacija
Međudjelovanje gena stromalnih stanica i gena krvotvornih matičnih stanica u primarnoj mijelofibrozi

Ana Livun (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek