disertacija
Viperidae Hrvatske i okolnih područja, s posebnim naglaskom na Vipera ursinii Bonaparte 1835 (Squamata, Viperidae) - distribucija, ekologija, genetička varijabilnost i zaštita

Dušan Jelić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek