disertacija
Filogeografija roda Centaurea (Compositae) u cirkumjadranskom području

Igor Boršić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek