Rad nije dostupan
disertacija
Mehanizmi rezistencije na β-laktamske antibiotike u gram negativnih bakterija

Zoran Veir (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek