Rad nije dostupan
disertacija
Utjecaj virusa Puumala na ekspresiju molekula mikro RNA u ljudskim epitelnim stanicama bubrega

Ivan-Christian Kurolt (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek