Rad nije dostupan
disertacija
Biološki markeri učinaka toksičnih metala u dojilja na području Zadarske županije

Judita Grzunov Letinić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek