disertacija
Utjecaj oksidativnoga stresa na sintezu hormona rasta u neuronskom tkivu

Borna Šarić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek