disertacija
Ekološka obilježja koraligenske zajednice u istočnom dijelu Jadranskoga mora

Petra Rodić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek