Rad nije dostupan
disertacija
Dinamika naseljavanja perifitonskih dijatomeja u krškim izvorima Bosne i Hercegovine

Anita Dedić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek