Rad nije dostupan
disertacija
Toksičnost i oksidativni učinci pripravka ginka i antihemostatskih lukova u štakora

Marija Skoko (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek