Rad nije dostupan
disertacija
Otpornost proteoma imortalnih staničnih linija na oksidativni stres

Andrea Nikolić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek