disertacija
Mutacije u genu za nukleokapsidni protein virusa hepatitisa C u oboljelih od kroničnoga hepatitisa

Bojana Mohar Vitezić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek