disertacija
Osjetljivost proteina na oksidaciju i posljedice na fenotip stanice

Anita Lovrić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek