Rad nije dostupan
disertacija
Ekotoksikološka i mikrobiološka karakterizacija pročišćenih otpadnih voda grada Virovitice

Slavko Kepec (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek