disertacija
Učinak glukokortikosteroida na metabolizam kosti u mladih štakora

Kristina Šitum (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet