disertacija
Sinteza, karakterizacija i biološko djelovanje semikarbazida, urea i ureidoamida primakina

Kristina Pavić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za farmaceutsku kemiju