disertacija
Sistemski biljezi oksidacijskih i upalnih promjena u kroničnoj opstrukcijskoj plućnoj bolesti

Lara Milevoj Kopčinović (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju