disertacija
Uloga genskih polimorfizama u antikoagulacijskoj terapiji varfarinom

Dario Mandić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju