disertacija
Središnji neurotransmitori i mehanizam antinociceptivnog djelovanja botulinum toksina tipa A

Višnja Drinovac Vlah (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za farmakologiju