disertacija
Značajnost određivanja mutacija gena KRAS i BRAF u bolesnika s karcinomom debelog crijeva

Ivana Rako (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet