disertacija
Utjecaj interakcija lijekova na međunarodni normalizirani omjer (INR) u hospitaliziranih pacijenata na terapiji varfarinom

Nives Gojo Tomić (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet