disertacija
Značaj novih biomarkera upale i angiogeneze u perifernoj arterijskoj bolesti

Sonja Perkov (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet