disertacija
Nove kapilarno elektroforetske i kromatografske metode u analitici statina

Miranda Sertić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za analitiku i kontrolu lijekova