disertacija
Razvoj i evaluacija stručno-znanstvenih kompetencija u pružanju ljekarničke skrbi

Arijana Meštrović (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet