disertacija
Povezanost prokoagulacijskih i fibrinolitičkih čimbenika s ukupnim trombinskim potencijalom i fenotipskim izražajem u bolesnika s hemofilijom A

Marija Miloš (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet