disertacija
Polimorfizmi gena za trombocitne antigene i P-selektin u cerebrovaskularnim poremećajima dječje i odrasle dobi

Marina Pavić (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet