disertacija
Uloga galektina-3 u stanicama monocitne i limfocitne loze

Ruđer Novak (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju