disertacija
Učinci mediteranske prehrane na oksidativni stres kod pretilih bolesnika

Maja Ortner Hadžiabdić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet