disertacija
Modeli razvoja županijskih i lokalnih luka u odnosu na komplementarnost prostorne koncepcije luke i grada

Donald Schiozzi (2017)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet