disertacija
Prijedlog objedinjenog pregleda tankera u funkciji optimizacije poslovanja u brodarstvu

Luka Grbić (2017)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet