disertacija
Model integriranog javnog prijevoza putnika u gradu Rijeci

Željko Smojver (2017)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet