disertacija
Model pomorskog VHF komunikacijskog sustava za prijenos podataka temeljen na OFDM modulaciji

Sanjin Valčić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet