disertacija
Utjecaj soka od jabuke na kvalitetu života bolesnika oboljelih od Alzheimerove bolesti

Dora Babić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet