disertacija
Mehanizmi ugradnje proteina Scw4 i Scw10 u staničnu stijenku kvasca Saccharomyces cerevisiae i njihova fiziološka uloga

Antonija Grbavac (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet