disertacija
Utjecaj enoloških postupaka na sastav arome vina Pošip

Marina Tomašević (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet