disertacija
Povezanost koncentracije homocisteina i suplementacije vitaminom B12 s biljezima koštane pregradnje u vegetarijanaca

Ivana Rumora Samarin (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet