disertacija
Karakterizacija i genetička identifikacija djevičanskih maslinovih ulja sorti Oblica i Leccino u dalmatinskim maslinicima

Maja Jukić Špika (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet