disertacija
Ultrazvukom potpomognuta ekstrakcija biološki aktivnih sastojaka iz taloga crnih vina

Filip Dujmić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet