disertacija
Raspodjela i eliminacija maduramicina u jajima nakon oralne primjene kod nesilica i razvoj LC/MS metode za određivanje maduramicina

Ivana Varenina (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet