disertacija
Evolucija bakterije Lactobacillus brevis L62 tijekom produljene stacionarne faze rasta

Ana Butorac (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet