disertacija
Usporedba fizikalnih i kemijskih svojstava višnje Maraske sa svojstvima drugih odabranih sorata i ekotipova višnje te njihovih proizvoda

Maja Repajić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet